قدم دوم
ساعت ۱٢:٠٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳٩٠ : توسط : مجید رحمتی

ما به این باور رسیدیم که یک نیروی برتر می تواند سلامت عقل را به ما باز گرداند


 
25- برداشت خود راقدم یک بنویسید
ساعت ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳٩٠ : توسط : مجید رحمتی

در این قدم من با گذشته خویش اشنا شدم و فهمیدم که من نه تنها در مقابل مواد مخدر عاجـــــــــــــــز هستم بلکه در برابر بیماری اعتیاد نیز عاجز هستم و فراموشی که یکی از شاخه های مهم بیماری اعتیاد هست بزرگترین عجز من می باشد چون من همیشه در ترکهای قبلی ام فکر می کردم این با  می توانم کنترل شده مصرف کنم /ولی قافل از این بودم که من یک بیمار اعتیاد هستم ووو با اولین بار مصرف به اوضاع اشفته قیل برمی گردم

 

ما مسول بیماری خودمان نبودیم و لی مسول بهبودی خود هستیم

 

 

مخلص همه شما :اگه کمکتون کردم برای پاکی من هم دعا کنید

 

مجید رحمتی از کرج  مهرشهر اق تپه ٠٩٣۵٣٠٠۵۵۵٢


 
24-توضیح دهید اختیار چه چیزی در زندگی از دستتان خارج شده بود
ساعت ۱۱:٥٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳٩٠ : توسط : مجید رحمتی

این سوال شخصی است خودتان بنویسید

به عنوان مثال

در رابطه با مکان :مواد مخدر به من دستور می داد در چه مکانی مواد بکشم و پس از استعمال ان حتی نمی توانستم انجا را مرتب کنم

 


 
23-ژنج مثال زنده در مورد اختیار امور زندگی بنویسید
ساعت ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳٩٠ : توسط : مجید رحمتی

١-روابط اجتماعی :به واسطه کشیدن مواد مخدر نه وقت ان را داشتم که در اجتماع ظاهر شوم و هم اینکه مواد قیافه من را داغون کرده و تابلو شده بودم و از سوی افراد جامعه مورد تمسخر واقع می شدم

٢-سر ناسازگاری داشتن با خانواده

٣-شکاک شده بودم

۴-شرارت و دعوا کردنهای بیجا

۵-همیشه در تصمیم گیرهایم از روی احساس تصمیم می گرفتم

 

این ها مثال های من بود شما هم حتما برای خود دلایلی دارید

مادر مهدی محمدی رو گاییدم


 
22-مفهوم از دست دادن الختیار امور زندگی چیست
ساعت ۱۱:٤٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳٩٠ : توسط : مجید رحمتی

از دست دادن امور زندگی یعنی اینکه من یک سری از کارها را که می خواستم انجام بدهم به واسطه کشیدن مواد مخدر نمی توانستم انجام دهم و مواد مخدر به من دستور می داد که چه کار کنم و چه کار نکنم

تجربه : به واسطه مصر فمواد مخدر و داشتن بیماری اعتیاد توان و ادراه امور زندگی را از دست داده بودم و اختیار همه امورم را به مواد مخدر سپرده بودم .

دوست بهبودی شما :مجید رحمتی ١٢قدم جهانی


 
21:چرا فکر می کنید یک معتاد هستید
ساعت ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳٩٠ : توسط : مجید رحمتی

من همیشه در زندگی برای پر کردن خلاء درونی خودم از چیزی بیرونی استفاده کرده ام و به دنبال لذت ان به طور پیاپی بوده ام .

با حضور در انجمن پی برده ام که من از کودکی دارای مشکل بیماری اعتیاد بودم و این را هم می دانم که چیزی که من را معتاد کرد مصرف مواد مخدر نبود بلکه بیماری اعتیاد بود  .

این د رحالی است که تمام مشکل ما بر پایه وسوسه و فکرهای احمقانه است

 


 
سوال بیست :ایا شما در مقابل اعتیاد عاجز بودید یا هستید
ساعت ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳٩٠ : توسط : مجید رحمتی

عاجز بودیم ..هستیم و...خواهیم ماند

عاجز بودم چون به  خاطر مصرف مواد مخدر تمام ارشهای من به بی ارزشی تبدیل شده بود عاجز هستیم :چون با اولین بار مصرف دچار مشکل هستیم

عاجز خواهیم ماند :چون بیماری اعتیاد هیچ درمانی ندارد و فقط باید با حظور مرتب در جلسات داشتن راهنما و کارکرد قدم ،سطح اگاهی های خود را بالا برده تا بتوانیم پاک بمانیم


 
سوال نوزدهم :درقدم اول از فعل گذشته عاجز بودیم استفاده می کنیم
ساعت ۱۱:۳٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳٩٠ : توسط : مجید رحمتی

ما قبل از اینکه موادمخدر مصرف کنیم از یک بیماری به نام اعتیاد عاجز بودیم گه این بیماری باعث شد تا یک معتاد بشویم

من وقتی مصرف کردم و اجبار به مصرف به سراغم امد باعث شد تا اختیار همه امور زندگی را از دست بدهم .در این نقطه من عاجز شدم و به همین خاطر است ککه ما از فعل گذشته عاجز بودیم استفاده می کنیم

ما فقط در زمان مصرف عاجز بودیم و لی در حال حاضر که مواد مصرف نمی کنیم قایدتا اجبار به مصرف هم نداریم


 
← صفحه بعد